Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2018

Galileo - Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 101x | 23.07.2018

VIS - Zmluva o spracovaní osobných údajov Stiahnuté: 99x | 07.06.2018

osobnyudaj.sk - Zmluva o zabezp.vykonu cinnosti zodp.osoby Stiahnuté: 118x | 16.05.2018

ENERCOM - Zmluva o kontrolnej cinnosti Stiahnuté: 97x | 02.05.2018

Kolektívna zmluva na rok 2015-2020 + Príloha na rok 2018 Stiahnuté: 216x | 18.04.2018

Lobelka - Zmluva o zabezpečení animačného programu Stiahnuté: 122x | 17.04.2018

Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb O2 Stiahnuté: 97x | 26.01.2018

Gajos - Mandátna zmluva Stiahnuté: 30x | 12.12.2018

Zmluva o najme nebytovych priestoro - SACHY Stiahnuté: 84x | 03.01.2018

LMT - Dodatok č.12 K Zmluve o dodávke a odbere tepla Stiahnuté: 37x | 03.01.2019

Rok 2017

Zmluva o cisteni a dezinfekcii ozonom Stiahnuté: 78x | 04.09.2017

Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby Stiahnuté: 105x | 17.07.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Stiahnuté: 106x | 13.07.2017

Grant ČSOB Stiahnuté: 134x | 24.03.2017

zmluva o poskytovaní verejných služieb-Telekom Stiahnuté: 135x | 01.02.2017

dodatok k zmluve LMT a.s. Stiahnuté: 101x | 16.01.2017

Zmluva o dielo FEDOOR Stiahnuté: 86x | 03.01.2017

Zmluva o poskytnutí grantu ČSOB Stiahnuté: 173x | 03.01.2017

Zmluva o poskytnutí peňažného daru SLSP Stiahnuté: 118x | 03.01.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov - angličtina Stiahnuté: 68x | 20.09.2017

Stránka