Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Pre rodičov

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Stiahnuté: 9x | 11.05.2022

Čestné vyhlásenie - dotácia na stravu pre 5 ročné deti Stiahnuté: 74x | 03.09.2021

Žiadosť o vyradenie dieťaťa zo zoznamu na dotáciu na stravu Stiahnuté: 75x | 03.09.2021

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa Stiahnuté: 105x | 01.09.2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 1.9.2021 Stiahnuté: 210x | 01.09.2021

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia Stiahnuté: 55x | 22.07.2021

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 57x | 22.07.2021

Zdravotná spôsobilosť Stiahnuté: 210x | 13.04.2021

Zdravotný dotazník k 2.9.2020 Stiahnuté: 301x | 27.08.2020

Meranie teploty COVID 2019 Stiahnuté: 273x | 27.05.2020

Prehlásenie o zdravotnom stave COVID 2019 Stiahnuté: 377x | 25.05.2020

Stránka

  • 1