Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Pre rodičov

Čestné vyhlásenie - dotácia na stravu pre 5 ročné deti Stiahnuté: 31x | 03.09.2021

Žiadosť o vyradenie dieťaťa zo zoznamu na dotáciu na stravu Stiahnuté: 24x | 03.09.2021

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa Stiahnuté: 73x | 01.09.2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 1.9.2021 Stiahnuté: 97x | 01.09.2021

Vyhlásenie o bezpríznakovosti Stiahnuté: 113x | 25.08.2021

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia Stiahnuté: 25x | 22.07.2021

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 28x | 22.07.2021

Žiadosť do MŠ Stiahnuté: 178x | 13.04.2021

Zdravotná spôsobilosť Stiahnuté: 162x | 13.04.2021

Zápis + podmienky prijatia do MŠ Stiahnuté: 192x | 13.04.2021

Vyhlásenie 2% Stiahnuté: 79x | 05.03.2021

Zdravotný dotazník k 2.9.2020 Stiahnuté: 268x | 27.08.2020

Meranie teploty COVID 2019 Stiahnuté: 244x | 27.05.2020

Prehlásenie o zdravotnom stave COVID 2019 Stiahnuté: 344x | 25.05.2020

Dotazník pre rodičov novoprijatých detí Stiahnuté: 232x | 05.03.2020

Stránka

  • 1