Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Pre rodičov

Čestné vyhlásenie - dotácia na stravu pre 5 ročné deti Stiahnuté: 45x | 03.09.2021

Žiadosť o vyradenie dieťaťa zo zoznamu na dotáciu na stravu Stiahnuté: 45x | 03.09.2021

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa Stiahnuté: 86x | 01.09.2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 1.9.2021 Stiahnuté: 175x | 01.09.2021

Vyhlásenie o bezpríznakovosti Stiahnuté: 176x | 25.08.2021

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia Stiahnuté: 37x | 22.07.2021

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 33x | 22.07.2021

Žiadosť do MŠ Stiahnuté: 187x | 13.04.2021

Zdravotná spôsobilosť Stiahnuté: 172x | 13.04.2021

Zápis + podmienky prijatia do MŠ Stiahnuté: 204x | 13.04.2021

Vyhlásenie 2% Stiahnuté: 84x | 05.03.2021

Zdravotný dotazník k 2.9.2020 Stiahnuté: 281x | 27.08.2020

Meranie teploty COVID 2019 Stiahnuté: 249x | 27.05.2020

Prehlásenie o zdravotnom stave COVID 2019 Stiahnuté: 359x | 25.05.2020

Dotazník pre rodičov novoprijatých detí Stiahnuté: 244x | 05.03.2020

Stránka

  • 1