Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2018

Zmluva o najme nehnuteľností ZAHIRA Stiahnuté: 140x | 12.10.2018

VIS - Zmluva o spracovaní osobných údajov Stiahnuté: 156x | 07.06.2018

osobnyudaj.sk - Zmluva o zabezp.vykonu cinnosti zodp.osoby Stiahnuté: 171x | 16.05.2018

ENERCOM - Zmluva o kontrolnej cinnosti Stiahnuté: 169x | 02.05.2018

Kolektívna zmluva na rok 2015-2020 + Príloha na rok 2018 Stiahnuté: 369x | 18.04.2018

Lobelka - Zmluva o zabezpečení animačného programu Stiahnuté: 203x | 17.04.2018

Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb O2 Stiahnuté: 158x | 26.01.2018

Gajos - Mandátna zmluva Stiahnuté: 84x | 12.12.2018

Zmluva o najme nebytovych priestoro - SACHY Stiahnuté: 150x | 03.01.2018

Gajos - Zmluva o spracúvaní osob. údajov pre služby PO Stiahnuté: 152x | 12.12.2018

Rok 2017

Zmluva o dielo FEDOOR Stiahnuté: 142x | 03.01.2017

Zmluva o poskytnutí grantu ČSOB Stiahnuté: 247x | 03.01.2017

Zmluva o poskytnutí peňažného daru SLSP Stiahnuté: 176x | 03.01.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov - angličtina Stiahnuté: 126x | 20.09.2017

Dohoda o vyučovaní anglického jazyka Stiahnuté: 129x | 20.09.2017

Dodatok k zmluve - Slovak Telekom Stiahnuté: 135x | 21.09.2017

Dodatok k zmluve - Slovak Telekom Stiahnuté: 142x | 21.09.2017

Kupna zmluva na dodavku skolskeho ovocia v sk.roku 2017/2018 Stiahnuté: 137x | 29.09.2017

ZAHIRA (koníky) - Zmluva o poskytovaní služby Stiahnuté: 130x | 13.10.2017

ZAHIRA (koníky) - Zmluva o nájme nehnuteľnosti Stiahnuté: 145x | 13.10.2017

Stránka