Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2021

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2021-2025 Stiahnuté: 0x | 05.03.2021

Rok 2020

Darovacia zmluva SČK Stiahnuté: 67x | 06.05.2020

Darovacia zmluva MFK Tatran Stiahnuté: 54x | 06.05.2020

Zmluva na dodávku mäsa (ŠJ) Stiahnuté: 30x | 22.09.2020

ZAHIRA - nájom Stiahnuté: 31x | 24.09.2020

ZAHIRA - služby Stiahnuté: 24x | 24.09.2020

Dohoda o vyučovaní AJ 2020 Stiahnuté: 25x | 25.09.2020

Zmluva o nájme nehnuteľností AJ Stiahnuté: 22x | 20.10.2020

Rok 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 133x | 17.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely Stiahnuté: 106x | 24.04.2019

Zmluva o poskytovaní metrologických služieb Stiahnuté: 103x | 25.04.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 93x | 01.07.2019

Zmluva o zabezpeč.výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Stiahnuté: 113x | 15.07.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW Stiahnuté: 83x | 26.08.2019

Kúpna zmluva Fruktal Stiahnuté: 90x | 06.09.2019

Dohoda o vyučovaní AJ Stiahnuté: 77x | 24.09.2019

Zmluva č.1-2019 o nájme nebyt. priestorov Stiahnuté: 84x | 24.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 98x | 24.09.2019

Zmluva o poskytovaní služby Stiahnuté: 73x | 24.09.2019

Kúpna zmluva BARTÁNUS Stiahnuté: 81x | 07.10.2019

Stránka