Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 64x | 17.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely Stiahnuté: 51x | 24.04.2019

Zmluva o poskytovaní metrologických služieb Stiahnuté: 53x | 25.04.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 50x | 01.07.2019

Zmluva o zabezpeč.výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Stiahnuté: 57x | 15.07.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW Stiahnuté: 37x | 26.08.2019

Kúpna zmluva Fruktal Stiahnuté: 38x | 06.09.2019

Dohoda o vyučovaní AJ Stiahnuté: 36x | 24.09.2019

Zmluva č.1-2019 o nájme nebyt. priestorov Stiahnuté: 35x | 24.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 30x | 24.09.2019

Zmluva o poskytovaní služby Stiahnuté: 30x | 24.09.2019

Kúpna zmluva BARTÁNUS Stiahnuté: 31x | 07.10.2019

Príloha na rok 2019 ku KZ 2015-2020 Stiahnuté: 25x | 14.10.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb - preprava obedov č.1311/2017/ŠKOL Stiahnuté: 14x | 07.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny maloodber č. 1121307 Stiahnuté: 13x | 07.01.2020

Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 11279/LMT/2009 Stiahnuté: 14x | 07.01.2020

Zmluva č.P3781052900 o využívaní elektronických služieb Stiahnuté: 14x | 07.01.2020

Rok 2018

Gajos - Zmluva o spracúvaní osob. údajov pre služby PO Stiahnuté: 101x | 12.12.2018

Gajos - Zmluva o spracúvaní osob. údajov pre BOZP Stiahnuté: 92x | 12.12.2018

Ramcová kúpna zmluva - Bidfood Stiahnuté: 113x | 08.11.2018

Stránka