Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2020

Darovacia zmluva SČK Stiahnuté: 31x | 06.05.2020

Darovacia zmluva MFK Tatran Stiahnuté: 29x | 06.05.2020

Rok 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 90x | 17.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely Stiahnuté: 71x | 24.04.2019

Zmluva o poskytovaní metrologických služieb Stiahnuté: 75x | 25.04.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 69x | 01.07.2019

Zmluva o zabezpeč.výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Stiahnuté: 84x | 15.07.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW Stiahnuté: 58x | 26.08.2019

Kúpna zmluva Fruktal Stiahnuté: 63x | 06.09.2019

Dohoda o vyučovaní AJ Stiahnuté: 55x | 24.09.2019

Zmluva č.1-2019 o nájme nebyt. priestorov Stiahnuté: 57x | 24.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 59x | 24.09.2019

Zmluva o poskytovaní služby Stiahnuté: 50x | 24.09.2019

Kúpna zmluva BARTÁNUS Stiahnuté: 54x | 07.10.2019

Príloha na rok 2019 ku KZ 2015-2020 Stiahnuté: 45x | 14.10.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb - preprava obedov č.1311/2017/ŠKOL Stiahnuté: 30x | 07.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny maloodber č. 1121307 Stiahnuté: 31x | 07.01.2020

Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 11279/LMT/2009 Stiahnuté: 32x | 07.01.2020

Zmluva č.P3781052900 o využívaní elektronických služieb Stiahnuté: 38x | 07.01.2020

Rok 2018

Gajos - Zmluva o spracúvaní osob. údajov pre BOZP Stiahnuté: 115x | 12.12.2018

Stránka