Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2020

Darovacia zmluva SČK Stiahnuté: 45x | 06.05.2020

Darovacia zmluva MFK Tatran Stiahnuté: 39x | 06.05.2020

Zmluva na dodávku mäsa (ŠJ) Stiahnuté: 15x | 22.09.2020

ZAHIRA - nájom Stiahnuté: 15x | 24.09.2020

ZAHIRA - služby Stiahnuté: 11x | 24.09.2020

Dohoda o vyučovaní AJ 2020 Stiahnuté: 11x | 25.09.2020

Zmluva o nájme nehnuteľností AJ Stiahnuté: 7x | 20.10.2020

Rok 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 113x | 17.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely Stiahnuté: 86x | 24.04.2019

Zmluva o poskytovaní metrologických služieb Stiahnuté: 87x | 25.04.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 78x | 01.07.2019

Zmluva o zabezpeč.výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Stiahnuté: 94x | 15.07.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW Stiahnuté: 68x | 26.08.2019

Kúpna zmluva Fruktal Stiahnuté: 73x | 06.09.2019

Dohoda o vyučovaní AJ Stiahnuté: 64x | 24.09.2019

Zmluva č.1-2019 o nájme nebyt. priestorov Stiahnuté: 69x | 24.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 73x | 24.09.2019

Zmluva o poskytovaní služby Stiahnuté: 59x | 24.09.2019

Kúpna zmluva BARTÁNUS Stiahnuté: 62x | 07.10.2019

Príloha na rok 2019 ku KZ 2015-2020 Stiahnuté: 58x | 14.10.2019

Stránka