Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 40x | 17.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely Stiahnuté: 35x | 24.04.2019

Zmluva o poskytovaní metrologických služieb Stiahnuté: 38x | 25.04.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 29x | 01.07.2019

Zmluva o zabezpeč.výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Stiahnuté: 33x | 15.07.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW Stiahnuté: 17x | 26.08.2019

Kúpna zmluva Fruktal Stiahnuté: 16x | 06.09.2019

Dohoda o vyučovaní AJ Stiahnuté: 10x | 24.09.2019

Zmluva č.1-2019 o nájme nebyt. priestorov Stiahnuté: 9x | 24.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 9x | 24.09.2019

Zmluva o poskytovaní služby Stiahnuté: 10x | 24.09.2019

Kúpna zmluva BARTÁNUS Stiahnuté: 11x | 07.10.2019

Príloha na rok 2019 ku KZ 2015-2020 Stiahnuté: 8x | 14.10.2019

Rok 2018

Gajos - Zmluva o spracúvaní osob. údajov pre služby PO Stiahnuté: 78x | 12.12.2018

Gajos - Zmluva o spracúvaní osob. údajov pre BOZP Stiahnuté: 71x | 12.12.2018

Ramcová kúpna zmluva - Bidfood Stiahnuté: 90x | 08.11.2018

Galileo - Zmluva o certifikate SSL Stiahnuté: 88x | 25.10.2018

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 99x | 12.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov ŠACH Stiahnuté: 90x | 12.10.2018

Zmluva o najme nehnuteľností ZAHIRA Stiahnuté: 86x | 12.10.2018

Stránka