Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2021

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2021-2025 Stiahnuté: 50x | 05.03.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 16x | 20.07.2021

VIS-dodatok k zmluve Stiahnuté: 15x | 20.07.2021

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 5x | 04.10.2021

Dohoda o vyučovaní AJ 2021 Stiahnuté: 13x | 05.10.2021

Zmluva o poskytovaní služby_FRAKTAL(koníky) Stiahnuté: 8x | 08.10.2021

Zmluva o nájme (AJ) Stiahnuté: 7x | 13.10.2021

Zmluva o nájme (FRAKTAL) Stiahnuté: 6x | 13.10.2021

Rok 2020

Darovacia zmluva SČK Stiahnuté: 104x | 06.05.2020

Darovacia zmluva MFK Tatran Stiahnuté: 93x | 06.05.2020

Zmluva na dodávku mäsa (ŠJ) Stiahnuté: 56x | 22.09.2020

ZAHIRA - nájom Stiahnuté: 65x | 24.09.2020

ZAHIRA - služby Stiahnuté: 58x | 24.09.2020

Dohoda o vyučovaní AJ 2020 Stiahnuté: 55x | 25.09.2020

Zmluva o nájme nehnuteľností AJ Stiahnuté: 51x | 20.10.2020

Rok 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 191x | 17.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely Stiahnuté: 149x | 24.04.2019

Zmluva o poskytovaní metrologických služieb Stiahnuté: 150x | 25.04.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 129x | 01.07.2019

Zmluva o zabezpeč.výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Stiahnuté: 157x | 15.07.2019

Stránka