Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 28x | 17.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely Stiahnuté: 25x | 24.04.2019

Zmluva o poskytovaní metrologických služieb Stiahnuté: 27x | 25.04.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 19x | 01.07.2019

Zmluva o zabezpeč.výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Stiahnuté: 19x | 15.07.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW Stiahnuté: 6x | 26.08.2019

Kúpna zmluva Fruktal Stiahnuté: 5x | 06.09.2019

Rok 2018

Gajos - Zmluva o spracúvaní osob. údajov pre služby PO Stiahnuté: 68x | 12.12.2018

Gajos - Zmluva o spracúvaní osob. údajov pre BOZP Stiahnuté: 58x | 12.12.2018

Ramcová kúpna zmluva - Bidfood Stiahnuté: 79x | 08.11.2018

Galileo - Zmluva o certifikate SSL Stiahnuté: 77x | 25.10.2018

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 87x | 12.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov ŠACH Stiahnuté: 79x | 12.10.2018

Zmluva o najme nehnuteľností ZAHIRA Stiahnuté: 74x | 12.10.2018

Zmluva o poskytovaní služby ZAHIRA Stiahnuté: 82x | 12.10.2018

Zmluva č. 1/2018 O nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 87x | 05.10.2018

Dohoda o vyučovaní anglického jazyka č. 1/2018 Stiahnuté: 85x | 05.10.2018

Kupna zmluva na dodavku masa a masovych vyrobkov 2018/2019 Stiahnuté: 74x | 05.10.2018

KZ na dodávku šk.ovocia v šk. roku 2018/2019 Stiahnuté: 94x | 05.10.2018

Galileo - Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 104x | 23.07.2018

Stránka