Navigácia

Obsah

Zmluvy

Rok 2021

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2021-2025 Stiahnuté: 43x | 05.03.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 10x | 20.07.2021

VIS-dodatok k zmluve Stiahnuté: 9x | 20.07.2021

Rok 2020

Darovacia zmluva SČK Stiahnuté: 98x | 06.05.2020

Darovacia zmluva MFK Tatran Stiahnuté: 86x | 06.05.2020

Zmluva na dodávku mäsa (ŠJ) Stiahnuté: 53x | 22.09.2020

ZAHIRA - nájom Stiahnuté: 59x | 24.09.2020

ZAHIRA - služby Stiahnuté: 48x | 24.09.2020

Dohoda o vyučovaní AJ 2020 Stiahnuté: 50x | 25.09.2020

Zmluva o nájme nehnuteľností AJ Stiahnuté: 44x | 20.10.2020

Rok 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania Stiahnuté: 182x | 17.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely Stiahnuté: 140x | 24.04.2019

Zmluva o poskytovaní metrologických služieb Stiahnuté: 141x | 25.04.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 120x | 01.07.2019

Zmluva o zabezpeč.výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Stiahnuté: 148x | 15.07.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW Stiahnuté: 117x | 26.08.2019

Kúpna zmluva Fruktal Stiahnuté: 130x | 06.09.2019

Dohoda o vyučovaní AJ Stiahnuté: 101x | 24.09.2019

Zmluva č.1-2019 o nájme nebyt. priestorov Stiahnuté: 124x | 24.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 143x | 24.09.2019

Stránka