Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
MŠ Žirafka
Materská škola Žirafka

5. trieda "MOTÝLIKY"

Kocka motýlikyTriedne učiteľky

  • Mgr. Hellebrandtová Jana
  • Adzimová Zuzana


Zameranie triedy

 V našej triede sa snažíme napĺňať detstvo detí. Zameriavame sa na vytvorenie príjemného prostredia ,v ktorom si deti vlastnými silami a svojim tempom získajú nové vedomosti a zručnosti pre ich správny psychický a fyzický vývoj. Uľahčujeme deťom plynulú adaptáciu na zmenené prostredie. Rozvíjame u nich sociálne vzťahy, vedieme ich k trpezlivosti, vzájomnému rešpektovaniu, tolerovaniu, aby si vážili seba i druhých, komunikovali, spolupracovali a pomáhali si navzájom. Rozvíjame u nich charakterové a vôľové vlastnosti. Deti sú naša budúcnosť, preto zvyšujeme u nich environmentálne a ekologické povedomie, učíme ich chápať prírodu, pozorovať ju a chrániť.Učíme ich chrániť si svoje zdravie, podporujeme zdravý telesný vývoj zaradením prirodzených phybových aktivít.

,,Pomôž mi, aby som to zvládol sám"