Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
MŠ Žirafka
Materská škola Žirafka

Dotácia na stravu 2021/2022

Informácia pre zákonných zástupcov detí o podmienkach nároku na dotáciu na stravu od 1.9.2021.

Nárok na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ na deň majú deti, ktoré:

  • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia  Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Materskej škole čestným vyhlásením  (v dokumentoch na stiahnutie), že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

V prípade, že zákonný zástupca dieťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

 

Termín na doručenie potrebných dokumentov Materskej škole je do 30.07.2021. V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Materskú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

Dátum vloženia: 22. 7. 2021 13:07
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 7. 2021 13:16
Autor: Správca Webu