Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka včielky6. trieda "VČIELKY"Triedne učiteľky

 • Lörinczová Iveta,Bc.
 • Janovčíková Timea
 • Labajová Eva


V 6. triede Včielky pracujeme s projektom PROSOCIÁLNA  VÝCHOVA   v ktorom ponúkame a poskytujeme v procese výchovy a vzdelávania:

 • atmosféru založenú na porozumení
 • uznaní
 • empatickom počúvaní
 • bezpodmienečnom prijatí dieťaťa


Projekt kladie dôraz na

 • úctu k dieťaťu
 • rešpekt a dôveru
 • tvorivú silu
 • zážitkové učenie