Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka včielky6. trieda "VČIELKY"Triedne učiteľky

  • Lörinczová Iveta,Bc.
  • Janovčíková Timea
  • Labajová Eva

Zameranie triedy

 

,,Na dobrom začiatku všetko záleží.”- Ján Amos Komenský

                 V našej  triede vštepujeme deťom prvé skúsenosti, vedomosti, učíme ich ,,prvým krôčkom “ v živote ľudí a rovesníkov. Snažíme sa ich pripraviť  na život v kolektíve a uľahčiť im plynulú adaptáciu. Ponúkame a poskytujeme v procese výchovy a vzdelávania podpornú atmosféru založenú na porozumení, bezpodmienečnom prijatí dieťaťa, uznaní a empatickom počúvaní.