Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka motýliky5. trieda "MOTÝLIKY"Triedne učiteľky

  • Adzimová Zuzana
  • Hellebrandtová Jana, Mgr.


Zameranie triedy

  V našej triede sa snažíme napĺňať detstvo detí. Využívame na to všetky dostupné prostriedky, hry, formy a metódy. Uľahčujeme deťom plynulú adaptáciu na zmenené prostredie, vedieme ich k poznávaniu prírodných a spoločenských hodnôt. Prostredníctvom využitia prvkov regionálnej výchovy a ľudovej slovesnosti rozvíjame národné povedomie detí. Učíme ich chrániť si svoje zdravie, podporujeme zdravý telesný vývoj zaradením prirodzených phybových aktivít. Deti vedieme k sovojovaniu rôznych zručností, hrami rozvíjame sociálne vzťahy a učíme ich žiť a spolupracovať v kolektíve.