Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka motýliky5. trieda "MOTÝLIKY"Triedne učiteľky

  • Adzimová Zuzana
  • Hellebrandtová Jana, Mgr.


Zameranie triedy

„Podaj mi ruku ,ľudské mláďa, krásou ťa prevediem, aby si poznalo planétu šťastia- kolísku svoju- ZEM“

Cieľom environmentálnej výchovy je:

  • v rámci environmentálnej výchovy, budeme pomáhať deťom zažívať krásu a tajomstvá
  • prírody,  rozvíjať v nich pocit zodpovednosti za životné prostredie 
  • nechať mestské deti zažiť si prírodu, ako priestor pre poznávanie, učenie, hru a relaxáciu
  • prispieť k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše, mať kladný vzťah k nej
  • podieľať sa na úprave a ochrane svojho najbližšieho okolia,
  • prakticky realizovať separáciu odpadu v MŠ (papier, sklo, bio - odpad)
  • praktickými aktivitami naučiť deti starostlivosti o prírodu a vytvorenie pozitívneho vzťahu k prírode