Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka veveričky4. trieda "VEVERIČKY"Triedne učiteľky

  • Medlová Eva
  • Nemcová Ivana, Mgr.


PROJEKTY TRIEDY:  „Krok za Krokom“  a  „Hravo – Zdravo“

Cieľ projektov: harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa s individuálnymi osobitosťami tak, aby si deti :  

  • Vážili seba aj iných
  • Poznávali okolitý svet a chceli sa učiť
  • Samostatne a tvorivo mysleli
  • Primerane komunikovali s rovesníkmi a dospelými
  • Rozhodovali sa na základe poznania a nadobudnutých skúsenosti