Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka veveričky4. trieda "VEVERIČKY"Triedne učiteľky

 • Medlová Eva
 • Zacharová Lea, Mgr.

Zameranie triedy

Jedinečnosť každého dieťaťa sa nachádza v ňom samom.

Spoločne s rodinou sa snažíme rozvíjať komplexnosť  detskej osobnosti. Máme za to, že všestranný rozvoj, zážitkové učenie a vytváranie pozitívnych emócií rozvíja jedinečnosť  každého dieťaťa. Hrou a v hre dokáže dieťa prezentovať samého seba (vlastné ja), cielenými edukačnými aktivitami napomáhame k dosahovaniu týchto cieľov.

 • pohybové a relaxačné činnosti (plávanie, lyžovanie, korčuľovanie, návšteva telocvične)
 • rozvíjanie športového nadania (viacboj všestrannosti)
 • láska k hudbe (Orffov inštrumentár)
 • pozitívne prežívanie zážitkov (Adamko na návšteve)
 • empatickosť a otvorenosť (ranný kruh priateľstva, práva dieťaťa)
 • spoznávanie seba a iných (návšteva DSS, ZŠ)
 • kultúra a umenie (kultúrne podujatia, sebaprezentácia)
 • predstavivosť a fantázia (výtvarné činnosti)
 • bádanie, skúmanie, poznávanie (svet okolo nás)
 • ochrana prírody a zdravia (enviromentálne činnosti)
 • logika a matematické myslenie (šach)