Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka jezkovia3. trieda "JEŽKOVIA"Triedne učiteľky

  • Kováčová Viera, Bc.
  • Zaťková Ľubica


Zameranie triedy

  • uplatňujeme  Rogersovskú  humanistickú výchovu – empatia, úprimnosť, otvorenosť a rozhovory na tému prežívania,
  • 10 pravidiel  a maskot (ruksak – ježko) nám denne pomáha myslieť, cítiť a konať s ohľadom na seba a iných,
  • využívame v edukačných aktivitách  digitálne pomôcky a  vzdelávacie programy na interaktívnej tabuli,
  • uplatňujeme prvky regionálnej výchovy  vo výchovno – vzdelávacom procese (kroje, ľudové hry a piesne, tradičná oslava sviatkov),
  • rozvíjame pohybové zručnosti detí korčuľovaním , pred plaveckou výchovou a lyžovaním.