Navigácia

Obsah

Kocka jezkovia3. trieda "JEŽKOVIA"Triedne učiteľky

  • Mgr. Veronika Hladká
  • Timea Janovčíková
  • Renáta Pálová, asistent učiteľa

 

  • Zameranie triedy
  • uplatňujeme  Rogersovskú  humanistickú výchovu – empatia, úprimnosť, otvorenosť a rozhovory na tému prežívania,
  • 10 pravidiel  a maskot (ruksak – ježko) nám denne pomáha myslieť, cítiť a konať s ohľadom na seba a iných,
  • využívame v edukačných aktivitách  digitálne pomôcky a  vzdelávacie programy na interaktívnej tabuli,
  • kladieme dôraz na zdravie a pohyb detí prostredníctvom hier
  • uplatňujeme environmentálnu výchovu podľa ,,Ochraňuj prírodu - príroda ťa obdarí"
  • rozvíjame pohybové zručnosti detí korčuľovaním , pred plaveckou výchovou a lyžovaním,pravidelne realizujeme vychádzky na čerstvom vzduchu