Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka jezkovia3. trieda "JEŽKOVIA"Triedne učiteľky

  • Kováčová Viera, Bc.
  • Zaťková Ľubica


Zameranie triedy

  • Vedieme deti k spoločenskému správaniu a dobrým medziľudským vzťahom
  • 10 pravidiel nám denne pomáha myslieť, cítiť a konať s ohľadom na seba a iných
  • Zážitková hra je súčasťou nášho každodenného života
  • Využívame v edukačných aktivitách vzdelávacie programy na počítači a interaktívnej tabuli
  • Prostredníctvom projektu „ Regionálnej výchovy“  vštepujeme lásku k mestu a okoliu, utvárame predstavy o regionálnych ľudových zvykoch a  tradíciách,  rozsievame zrnká múdrosti, krásy a pravdy našich predkov
  • Rozvíjame pohybové danosti detí cvičením v MŠ, telocvični na ZŠ, korčuľovaním na zimnom štadióne, pred plaveckou prípravou na plavárni
  • Vštepujeme základy anglického jazyka a šachu v rámci krúžkov
  • Navštevujeme múzeá, galériu, knižnicu, zúčastňujeme sa ponúkaných aktivít mesta a inštitúcií