Navigácia

Obsah

Triedy

Kocka lienky2. trieda "LIENKY"Triedne učiteľky

  • Komendáková Dáša, Mgr.
  • Joóbová Mária

 

Zameranie triedy

         Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Preto sa okrem iného zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností a prosociálneho správania. Nepochybne pohyb prepájame s hudbou. Výchovu a vzdelávanie našich zverených detí berieme ako obojstranné učenie sa. Snažíme sa deti zahŕňať bezpodmienečnou láskou a určovať im hranice s rešpektom voči nim, bez nadradeného prístupu, aby v dospelosti cítili a vnímali potreby iných. Proste dať im to najlepšie zo seba.