Navigácia

Obsah

Kocka kuriatka1. trieda "KURIATKA"Triedne učiteľky

  • Filipková Eva
  • Bestvinová Dagmar
  • Riessová Magda

Zameranie triedy

      Našim zámerom je realizovať v šťastí, láske a pocite bezpečia prvopočiatočný kontakt dieťaťa s kolektívom triedy, školy a spoločenským životom. Individuálny prístup ktorý máme jasne na zreteli, tvorí základný pilier osobnostného a celostného rozvoja každého dieťaťa a zároveň súčasť harmónie celku. Princíp hry, zážitkové učenie  je základom nášho spoločného tvorenia. Prostriedky  výchovno – vzdelávacieho procesu a  podmienky  tvoria novodobú  aktuálnosť triedy i celej školy.

  •