Navigácia

Obsah

Kto sa o nás stará


Riaditeľka

 • Magda Riessová

Zástupkyňa riaditeľky

 • Iveta Lorinczová, Bc.

Učiteľky

 • Dagmar Bestvinová
 • Eva Filipková
 • Mária Joóbová
 • Dáša Komendáková,Mgr.
 • Tatiana Poliaková
 • Ivana Nemcová,Mgr.
 • Viera Kováčová,Bc.
 • Ľubica Zaťková
 • Zuzana Adzimová
 • Eva Labajová
 • Jana Hellebrandtová,Mgr.
 • Eva Medlová

Vedúca ŠJ

 • Radmila Tekelová

O hladné brušká sa starajú

 • Anna Oravcová
 • Margita  Púčeková
 • Jana Šípková
 • Mária Rusinová
 • Michaela Devečková

O poriadok sa starajú

 • Renata Pálová
 • Kvetoslava Záborská
 • Zdena Lehotská

O pranie sa stará

 • Emília Vtáčiková

O záhradu a opravy sa stará

 • Ľubomír Závacký