Navigácia

Obsah

Naše Slovensko

Slovensko je moja vlasť,
tu chcem bývať, tu chcem rásť.
Sú tu hory, rieky, doliny,
nikde niet krajšej krajiny.
Je tu mamka, ocko, mier,
Slovensko je krásna zem.