Navigácia

Obsah

Jesenné čarovanie

Slniečko už menej hreje,
šibal vetrík sa len smeje,
pohvizduje po chotári
po oblohe ženie chmáry.
Pozhadzoval všetky listy,
strom bez listov je už čistý.
Striasol na zem aj gaštany,
ležia v tráve, vedľa brány.