Navigácia

Obsah

Tešíme sa na Mikuláša. Tvoríme, kreslíme, maľujeme...

Mikuláš je dedko starý,
vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti radosti,
čižmu plnú sladkostí.