Navigácia

Obsah

Náš výlet.

- Chôdza so záťažou, vytrvalosť
- Chôdza vo dvojici, bez Sitky
- Budovanie ihrísk, stavba a stroje
- Váh, bezpečnosť pohybu pri vode
- Odpad z výletu, jeho miesto