Navigácia

Obsah

Manipulácia s lupou - interiér.

Vedieť používať, lupa a jej výhody:
približovanie, zväčšovanie pozorovaného. Dokázať počkať na lupu, pestovanie trpezlivosti, požičiavanie kamarátovi, spoločné bádanie,....