3. trieda "JEŽKOVIA"

Triedne učiteľky:

  • KOVÁČOVÁ Viera, Bc.
  • ZAŤKOVÁ Ľubica

      ZAMERANIE TRIEDY:

  •  Vedieme deti k spoločenskému správaniu a dobrým medziľudským vzťahom
  •  10 pravidiel nám denne pomáha myslieť, cítiť a konať s ohľadom na seba a iných
  •  Zážitková hra je súčasťou nášho každodenného života
  •  Využívame v edukačných aktivitách vzdelávacie programy na počítači a interaktívnej tabuli
  •  Prostredníctvom projektu „ Regionálnej výchovy“  vštepujeme lásku k mestu a okoliu, utvárame predstavy o regionálnych ľudových zvykoch a  tradíciách,  rozsievame zrnká múdrosti, krásy a pravdy našich predkov
  •  Rozvíjame pohybové danosti detí cvičením v MŠ, telocvični na ZŠ, korčuľovaním na zimnom štadióne, pred plaveckou prípravou na plavárni
  •  Vštepujeme základy anglického jazyka a šachu v rámci krúžkov
  •  Navštevujeme múzeá, galériu, knižnicu, zúčastňujeme sa ponúkaných aktivít mesta a inštitúcií