Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ: Materská škola , Liptovský Mikuláš
Sídlo: Nábrežie 4. apríla 1936, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810529
DIČ: 2021369708
Štatutárny zástupca: Magda Malacká, riaditeľka MŠ
Email:zirafka@zirafka.skms4aprillm@gmail.com
Telefón: 044 55 250 07

Nadpis Súbor Popis Dátum
Zápis z prieskumu trhu a výber úchádzača- maľovanie PDF icon zapis_z_preiskumu_trhu_a_vyber_uchadzaca-_malovanie.pdf 10. 12. 2015
výzva na predloženie cenových ponuk- maľovanie priestorov MŠ PDF icon vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf 30. 11. 2015
Zápis z prieskumu trhu a výber uchádzača - Havária šachta PDF icon prieskum_trhu_a_vyber_uchadzaca-_havaria_sachta.pdf 28. 08. 2015
Zápis z prieskumu trho a výber uchádzača - havária ventily PDF icon prieskum_trhu_-_havaria_ventily_001.pdf 28. 08. 2015
Oznámenie o výsledku VO okná hospod. pavilon 2014 PDF icon zapis_z_prieskumu_trhu_a_vyber_uchadzaca_-_vymena_okien_v_hospodarskom_pavilona.pdf 10. 11. 2014
Výzva na predloženie ponúk okná hospodársky pavilon PDF icon vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_okna_na_hospodarskom_pavilone_ms.pdf 10. 11. 2014
Oznámenie o výsledku - interaktívna tabuľa 2014 PDF icon zapis_z_prieskumu_trhu_a_vyber_uchadzaca_-_interaktivna_tabula.pdf 10. 11. 2014
Výzva na predloženie zákazky interaktívna tabuľa 2014 PDF icon vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_interaktivna_tabula.pdf 10. 11. 2014
Oznámenie o výsledku VO rekonštrukcia S.Z 2013 PDF icon prieskum_trhu_rekonstrukcia_sz.pdf 10. 11. 2014
Oznámenie o výsledku VO dodávka a montáž PVC PDF icon zapis_z_prieskumu_trhu_-_dodavka_a_montaz_pvc_v_ii.pavilone_ms.pdf 10. 11. 2014
Výzva na predloženie ponuky dodávka a montáž PVC PDF icon vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_dodavka_a_montaz_pvc.pdf 10. 11. 2014
Rekonštrukcia soc. zariadenie 2012 PDF icon rekonstrukcia_soc.zariad._3.h.pdf 10. 11. 2014
Revízia elektroinštalácie 2011 PDF icon revizia_elektroinstalacie_v_ms.pdf 10. 11. 2014
obj. rekonštrukcia soc. zariadenia 2011 PDF icon rekonstrukcia_soc._zariadenia.pdf 10. 11. 2014
Obj. rekonštrukcia kuchyniek 2011 PDF icon rekonstrukcia_kuchyniek.pdf 10. 11. 2014
Podlahový krytiny 2011 PDF icon prieskum_trhu_-_podlahove_krytiny.pdf 10. 11. 2014
Nákup detských obliečok, plachiet a uterákov 2011 PDF icon nakup_detskych_obiecokplachiet_a_uterakov.pdf 10. 11. 2014
Profil verejného obstarávateľa PDF icon profil_verejneho_obstaravatela.pdf 04. 11. 2014