Oznamy

Milí rodičia, pozývame Vás na slávnostnú rozlúčku s predškolákmi a s MŠ, ktorá sa uskutoční 14.6.2015 o 15.30 hod. v Dome kultúry. Vstupenky si môžete zakúpiť v jednotlivých triedach. TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

 

               

Naša škôlka

Milí rodičia a priatelia vitajte na stránke Materskej školy ŽIRAFKA.

Sme šesťtriedna materská škola s právnou subjektivitou, ktorá sa nachádza na Nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši. Areál MŠ pozostáva z troch pavilónov, jednej hospodárskej budovy a rozsiahlej školskej záhrady.

V blízkosti MŠ sa nachádza krásne prírodné prostredie v okolí rieky Váh, ktoré umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Ponúkame podnetné prostredie na zážitky, skúsenosti, priestor pre rozvíjanie osobnosti, fantázie, kognitívnych, komunikačných, ale aj pohybových schopností a zručností detí.

Detstvo je jedinečná a neopakovateľná etapa života a dieťa by ju malo prežiť zmysluplne a hodnotne v prostredí plnom porozumenia a lásky.

Čo nás čaká

  • 4.5. Veselá gitara - včielky, motýliky
  • 10.5. Mestská polícia - ježkovia
  • 11.5. Mestská polícia - veveričky
  • 16.5. Divadlo Janko Polienko - všetky triedy
  • 16.5. Knižnica GFB - motýliky
  • 17.5. Poníky - všetky triedy
  • 24.5. Galéria PMB - ježkovia
  • 25.5. Galéria PMB - veveričky
  • 31.5. ZOO Kontakt - všetky triedy
  •  každý týždeň soľná jaskyňa - kuriatka, včielky