Oznamy

Milí rodičia, rozdelenie detí do jednotlivých tried je  v kompetencii vedenia MŠ a je konečné. Pri rozdeľovní sa prihliada na zákon o počte detí, vek detí, ale aj na to , či sú v MŠ nové alebo nie. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás aj Vaše detičky 5.9.2016.

   

Naša škôlka

Milí rodičia a priatelia vitajte na stránke Materskej školy ŽIRAFKA.

Sme šesťtriedna materská škola s právnou subjektivitou, ktorá sa nachádza na Nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši. Areál MŠ pozostáva z troch pavilónov, jednej hospodárskej budovy a rozsiahlej školskej záhrady.

V blízkosti MŠ sa nachádza krásne prírodné prostredie v okolí rieky Váh, ktoré umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Ponúkame podnetné prostredie na zážitky, skúsenosti, priestor pre rozvíjanie osobnosti, fantázie, kognitívnych, komunikačných, ale aj pohybových schopností a zručností detí.

Detstvo je jedinečná a neopakovateľná etapa života a dieťa by ju malo prežiť zmysluplne a hodnotne v prostredí plnom porozumenia a lásky.

Čo nás čaká

  • 1.6. Žirafkovská olympiáda
  • 2.6. Sanitka v MŠ, Šachocý turnaj
  • 3.6. Horská služba v MŠ, večer koncert Smejko a Tanculienka, noc v MŠ
  • 8.6. Koncoročné fotografovanie tried
  • 14.6. Rozlúčka s MŠ v DK
  • 16.6. NAPANT - včielky, Poníky všetky triedy
  • 21.6. Veselá gitara - kuriatka a lienky
  • Výlet na salaš - podľa počasia