Zápis do MŠ

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci šk.rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 2.5.- 4.5.2018 od 8-12 hod. do 13-16 hod.Zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú žiadosť s potvrdením detského lekára, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Kritériá prijatia nájdete na webovej stránke MŠ.

Naša škôlka

Milí rodičia a priatelia vitajte na stránke Materskej školy ŽIRAFKA.

Sme šesťtriedna materská škola s právnou subjektivitou, ktorá sa nachádza na Nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši. Areál MŠ pozostáva z troch pavilónov, jednej hospodárskej budovy a rozsiahlej školskej záhrady.

V blízkosti MŠ sa nachádza krásne prírodné prostredie v okolí rieky Váh, ktoré umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Ponúkame podnetné prostredie na zážitky, skúsenosti, priestor pre rozvíjanie osobnosti, fantázie, kognitívnych, komunikačných, ale aj pohybových schopností a zručností detí.

Detstvo je jedinečná a neopakovateľná etapa života a dieťa by ju malo prežiť zmysluplne a hodnotne v prostredí plnom porozumenia a lásky.

Čo nás čaká

 • 5.4.Fotenie-prihlásené deti
 • 5.4.Soľná jaskyňa- včielky
 • 9.4.Telocvičňa s Kids fun academy- lienky
 • 11.4.Telocvičňa s Kids fun academy-motýliky
 • 12.4.Soľná jakyňa- včielky
 • 16.4.Divadlo v DK LM O psíčkovi a mačičke- všetci
 • 16.- 20.4.Plaváreň - veveričky
 • 17.4.Upracme si našu škôlku- všetci
 • 18.4.Veselá gitara  - kuriatka, lienky
 • 19.4.Poníky- všetci
 • 19.4.SMOPaJ Od semienka k rastlinke - ježkovia
 • 20.4. Deň zeme: Hókusy- pókusy - všetci
 • 23.- 26.4.Škola v prírode - predškoláci
 • 23 -.27.4..Plaváreň- motýliky
 • 30.4.Soľná jaskyňa - včielky
 • 30.- 4.5.Plaváreň - ježkovia