Oznamy

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia, venujte prosím 2% z Vašej dane v porospech Rodičovského združenia pri MŠ Nábrežie 4.apríla. Podporíte tým možnosť nakúpiť pre deti učebné pomôcky, vynoviť interiér či exteriér MŠ. Tlačivo je na triedach, alebo ho stiahnete z Dokumentov. ĎAKUJEME !

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 2.5.2017 - 5.5.2017 v čase od 8.00hod. do 16.00 hod. Zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú žiadosť, potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa dostane zákonný zástupca do 31.5.2017.

Naša škôlka

Milí rodičia a priatelia vitajte na stránke Materskej školy ŽIRAFKA.

Sme šesťtriedna materská škola s právnou subjektivitou, ktorá sa nachádza na Nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši. Areál MŠ pozostáva z troch pavilónov, jednej hospodárskej budovy a rozsiahlej školskej záhrady.

V blízkosti MŠ sa nachádza krásne prírodné prostredie v okolí rieky Váh, ktoré umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Ponúkame podnetné prostredie na zážitky, skúsenosti, priestor pre rozvíjanie osobnosti, fantázie, kognitívnych, komunikačných, ale aj pohybových schopností a zručností detí.

Detstvo je jedinečná a neopakovateľná etapa života a dieťa by ju malo prežiť zmysluplne a hodnotne v prostredí plnom porozumenia a lásky.

Čo nás čaká

 • 6.3. Divadlo O pyšnej princeznej - všetky triedy
 • 7.3. Stretnutie rodičov s p.učiteľkou 1.ročníka ZŠ MRM - predškolské triedy
 • 8.3. Napant - O včielkach - včielky
 • 8.3. Veseá gitara - kuriatka, lienky
 • 9.3.  Veselá gitara - ježkovia, veveričky
 • 9.3. Konzultácie - veveričky
 • 10.3. Návšteva ZŠ MRM - predškoláci
 • 13.3.-17.3. Predplavecký výcvik - veveričky
 • 15.3. Návšteva Knižnice GFB - ježkovia
 • 14.3. Veselá gitara - včielky, motýliky
 • 16.3. Konzultácie - motýliky
 • 20.3.- 24.3.Predplavecký výcvik - ježkovia
 • 27.3. Cesta za chlebom, interaktívne divadlo - všetky triedy
 • 28.3. Napant Putovanie vodnej kvapky - ježkovia
 • 30.3. Poníky - všetky triedy
 • 31.3. Korčuľovanie JL Aréna 16.00-17.00 hod. všetci s rodičmi