Naša škôlka

Milí rodičia a priatelia vitajte na stránke Materskej školy ŽIRAFKA.

Sme šesťtriedna materská škola s právnou subjektivitou, ktorá sa nachádza na Nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši. Areál MŠ pozostáva z troch pavilónov, jednej hospodárskej budovy a rozsiahlej školskej záhrady.

V blízkosti MŠ sa nachádza krásne prírodné prostredie v okolí rieky Váh, ktoré umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Ponúkame podnetné prostredie na zážitky, skúsenosti, priestor pre rozvíjanie osobnosti, fantázie, kognitívnych, komunikačných, ale aj pohybových schopností a zručností detí.

Detstvo je jedinečná a neopakovateľná etapa života a dieťa by ju malo prežiť zmysluplne a hodnotne v prostredí plnom porozumenia a lásky.

Čo nás čaká

 

  • 4.6. Adaptáčik : kuriatka,lienky
  • 5.6   Adaptáčik: motýle,včielky
  • 5.6. Ukážka hasiacich prístrojov
  • 6.6. Adaptáčik ježkovia,veveričky
  • 6.6. Šachový turnaj
  • 12.6 Viacboj všestrannosti
  • 14.6. Poníky - všetci
  • 20.6. Rozlúčka s predškolákmi
  • 21.6. Rodičovské združenie novoprijaté deti
  • 27.6. Výlet: Motýlia záhrada