Oznamy

POZOR ZMENA...korčuľovanie sa presúva na 31.3.2017 od 16,00 - 17,00hod.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 2.5.2017 - 5.5.2017 v čase od 8.00hod. do 16.00 hod. Zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú žiadosť, potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa dostane zákonný zástupca do 31.5.2017.

Naša škôlka

Milí rodičia a priatelia vitajte na stránke Materskej školy ŽIRAFKA.

Sme šesťtriedna materská škola s právnou subjektivitou, ktorá sa nachádza na Nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši. Areál MŠ pozostáva z troch pavilónov, jednej hospodárskej budovy a rozsiahlej školskej záhrady.

V blízkosti MŠ sa nachádza krásne prírodné prostredie v okolí rieky Váh, ktoré umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Ponúkame podnetné prostredie na zážitky, skúsenosti, priestor pre rozvíjanie osobnosti, fantázie, kognitívnych, komunikačných, ale aj pohybových schopností a zručností detí.

Detstvo je jedinečná a neopakovateľná etapa života a dieťa by ju malo prežiť zmysluplne a hodnotne v prostredí plnom porozumenia a lásky.

Čo nás čaká

  • 14.2. Valentínsky karneval - všetky triedy
  • 15.2. Telocvičňa ZŠ MRM - predškoláci
  • 20.2. Sférické kino - Začarovaný koralový útes - predškoláci
  • 21.2. Konzultácie pre rodičov - lienky,  ježkovia
  • 22.2. Konzultácie pre rodičov - kuriatka, včielky
  • 23.2. Poníky - všetky triedy