Zápis do MŠ

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci šk.rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 2.5.- 4.5.2018 od 8-12 hod. do 13-16 hod.Zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú žiadosť s potvrdením detského lekára. Kritériá prijatia nájdete na webovej stránke MŠ.

Naša škôlka

Milí rodičia a priatelia vitajte na stránke Materskej školy ŽIRAFKA.

Sme šesťtriedna materská škola s právnou subjektivitou, ktorá sa nachádza na Nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši. Areál MŠ pozostáva z troch pavilónov, jednej hospodárskej budovy a rozsiahlej školskej záhrady.

V blízkosti MŠ sa nachádza krásne prírodné prostredie v okolí rieky Váh, ktoré umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Ponúkame podnetné prostredie na zážitky, skúsenosti, priestor pre rozvíjanie osobnosti, fantázie, kognitívnych, komunikačných, ale aj pohybových schopností a zručností detí.

Detstvo je jedinečná a neopakovateľná etapa života a dieťa by ju malo prežiť zmysluplne a hodnotne v prostredí plnom porozumenia a lásky.

Čo nás čaká

 • 2.3.Telocvičňa - veveričky
 • 6.3.Konzultácie - kuriatka, ježkovia
 • 7.3.Adel a kimy,canisterapia - včielky, motýliky
 • 8.3.Adel a Kimy, canisterapia - veveričky, ježkovia
 • 12.3.Kids Fun Academy tréning -  veveričky
 • 13.3.Konzulkácie - lienky
 • 15.3.Návšteva ZŠ MRM -predškoláci
 • 14.3.Kids Fun Academy tréning - kuriatka, včielky
 • 14.3.Konzultácie - veveričky
 • 19.3.Kids Fun Academy tréning - motýliky
 • 22.3.Poníky - všetci
 • 26.3.Kids Fun Academy tréning - ježkovia