Oznamy

25.9.2017 sa budú deti fotografovať - VIANOČNÉ SADY, info na nástenkách v šatniach. Ak nebudete v MŠ, príďte sa odfotiť od 11.00.hod.-11.30 hod do klubovne MŠ v III.pavilóne. Ďakujeme.

 

Naša škôlka

Milí rodičia a priatelia vitajte na stránke Materskej školy ŽIRAFKA.

Sme šesťtriedna materská škola s právnou subjektivitou, ktorá sa nachádza na Nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši. Areál MŠ pozostáva z troch pavilónov, jednej hospodárskej budovy a rozsiahlej školskej záhrady.

V blízkosti MŠ sa nachádza krásne prírodné prostredie v okolí rieky Váh, ktoré umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Ponúkame podnetné prostredie na zážitky, skúsenosti, priestor pre rozvíjanie osobnosti, fantázie, kognitívnych, komunikačných, ale aj pohybových schopností a zručností detí.

Detstvo je jedinečná a neopakovateľná etapa života a dieťa by ju malo prežiť zmysluplne a hodnotne v prostredí plnom porozumenia a lásky.

Čo nás čaká

  • Fotografovanie - ,,Vianoce" 25.9.
  • Žirafiáda - imatrikulácia nových detí 26.9.
  • Deň mlieka v školách 27.9.